28.02.2020 piątek

10:00-12:00 II MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY STOMATOLOGÓW I FIZJOTERAPEUTÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
9:00-12:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

12:00- UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
12:30-15:30 Sesja I: CHIRURGIA TWARZOWO-SZCZĘKOWA DLA STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO
15:30- 16:00 PRZERWA KAWOWA
16:00- 19:00 Sesja II : FIZJOTERAPIA STOMATOGNATYCZNA
20:00 GALA DINNER
 
29.02.2020
 
9:30-12:30 WARSZTAT 1 i 2
 
12:30-13:30 LUNCH
13:00- 16:00 Sesja III:  PSYCHOWEGETATYWNE UWARUNKOWANIA DYSFUNKCJI UKŁADU CZYNNOŚCIOWEGO NARZĄDU ŻUCIA
16:00-16:15 PRZERWA KAWOWA
16:15- 19:00 WARSZTAT 3 i 4
19: 30 KOLACJA- WIECZÓR GÓRALSKI