28.02.2020 piątek

10:00-12:00 II MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY STOMATOLOGÓW I FIZJOTERAPEUTÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

9:00-12:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

12:00- UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
12:30-15:30 Sesja I: CHIRURGIA TWARZOWO-SZCZĘKOWA DLA STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO
Krzysztof Dowgierd: „Leczenie chirurgiczne Stawów Skroniowo-Żuchwowych.”
Witold Jurczyński: „Praktyczne algorytmy leczenia zapaleń przyzębia uwzględniające leczenie dysfunkcji układu czynnościowego narządu żucia.”
15:30- 16:00 PRZERWA KAWOWA
16:00- 19:00 Sesja II : FIZJOTERAPIA STOMATOGNATYCZNA
dr hab. prof. UJ Małgorzata Pihut: „Metody relaksacji mięśni żucia w zaburzeniach skroniowo-żuchwowych.”
dr hab. Danuta Lietz-Kijak: „Fizjoterapia stomatologiczna wykorzystana w rehabilitacji pacjentów po zabiegach chirurgii ortognatycznej.”
20:00 GALA DINNER
 
29.02.2020
 
9:30-12:30 WARSZTAT
 
Warsztat I: Czujność onkologiczna w gabinecie stomatologicznym. – lek. dent. Małgorzata Giezek-Kaczmarek
Warsztat II: Hipermobilność – wspólny mianownik dla dysfunkcji w obrębie stóp i stawów skroniowo-żuchwowych. – dr Joanna Stodolny-Tukendorf
Warsztat III: Badanie MFA – lista kontrolna – dr Barbara Czerwińska-Niezabitowska
Warsztat IV: Techniki terapeutyczne systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego oraz struktur pozostających z nim w interakcjach w koncepcji Terapii Manualnej Holistycznej – dr A. Rakowski, dr J. Słobodzian-Rakowska 
Warsztat V:  Stomatologia cyfrowa – skanowanie, projektowanie – 3D
 
12:30-13:30 LUNCH
13:00- 16:00 Sesja III:  PSYCHOWEGETATYWNE UWARUNKOWANIA DYSFUNKCJI UKŁADU CZYNNOŚCIOWEGO NARZĄDU ŻUCIA
Andrzej Rakowski, Janina Słobodzian-Rakowska: „Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu specyficznych reakcji systemu żuchowo-gnykowo-czaszkowego.”
16:00-16:15 PRZERWA KAWOWA
16:15- 19:00 WARSZTAT 3 i 4
19: 30 KOLACJA- WIECZÓR GÓRALSKI