Dr n. med. Witold Jurczyński:

  • w 1992 roku ukończył studia medyczne w Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
  • od 1994 roku jest organizatorem kursów praktycznych oraz wykładów z dziedziny laseroterapii, leczenia chorób przyzębia, mikrochirurgii periodontologicznej,
  • od 1996 roku jest twórcą Centrum Periodontologiczno-Endodontycznego GLOBUS w Krakowie, które w 2019 roku przekształcił w Centrum Periodontologiczno-Implantologiczne Periopraktyk, stając się jego właścicielem,
  • w 1999 roku uzyskał specjalizację II stopnia w periodontologii,
  • w 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych,
  • w 2012 roku ukończył Autorski program Prof. Dr Markusa Hürzelera PERIODONTOLOGICZNO – IMPLANTOLOGICZNE CURRICULUM, którego był  moderatorem i opiekunem naukowym,
  • w  2013 roku ukończył podyplomowy, dwuletni program New York University College of Dentistry: Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA Advances in Implantology and Periodontics.

Ponadto jest członkiem Europejskiej Federacji Periodontologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. By móc się dzielić swoją wiedzą został autorem wielu publikacji z zakresu leczenia chorób przyzębia.

Dr n. med. Witold Jurczyński
Date

20 listopada 2019