• Kierownik – Katedry Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
 • Kierownik – Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
  Poradni Protetyki Stomatologicznej
  Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
 • Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Specjalista z dziedziny stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej
 • Prowadzi szkolenie przed- i podyplomowe w dziedzinie protetyki,
 • Autorka licznych publikacji, doniesień naukowych i zjazdowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, dotyczących specjalistycznej diagnostyki i nowoczesnych form leczenia zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego.
 • Członek dziewięciu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych.
 • Vice Prezes Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia i Sekcji Fizjoterapii Stomatologicznej Polskiego Towarzystw Fizjoterapii.
 • Laureatka nagród Ministra Edukacji Narodowej, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za działalność naukowo-dydaktyczną oraz współautorstwo podręcznika.
 • Recenzent w kilku czasopismach polskich i zagranicznych.
 • Aktywny udział w pracach Komisji Naukowej działającej na rzecz Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM oraz Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.
 • Od wielu lat zajmuje się badaniami na temat nowatorskich metod leczenia dysfunkcji narządu żucia. Praktykę prywatną prowadzi od 1995 roku.
 • Kierownik Ośrodka Szkoleń Medycznych i Kosmetyki Profesjonalnej, które posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Prof. dr hab. Małgorzata Pihut
Date

5 lutego 2020