Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej i Kierownik Centrum Wad Twarzoczaszki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Jest doskonałym diagnostą i chirurgiem. Jego wielospecjalistyczne podejście do leczenia pacjentów z wadami twarzy daje spektakularne efekty. Specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo – twarzowej, specjalizujący się w rekonstrukcjach części twarzowej czaszki i jamy ustnej, operacyjnym leczeniu deformacji i wad twarzy.

Członek wielu prestiżowych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych oraz ceniony prelegent i wykładowca na wielu krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych. Organizator cyklicznych konferencji ortognatycznych OMFS.

 Prowadzi prywatną praktykę Klinika Dowgierd. Uważa iż chirurgia ortognatyczna jest dziedziną obejmującą wiele specjalizacji medycznych , które mają na celu leczenie wad twarzowo-zgryzowych, które mogą być przyczyną chorób i dysfunkcji twarzy, jamy ustnej i narządu stomatognatycznego.

dr n. med. Krzysztof Dowgierd
Date

1 stycznia 2019