Ukończył Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w 2009 roku. Od 2010 jest zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, a od 2012 jest wykładowcą wizytującym w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Naukowo zajmuje się badaniem nowoczesnych i eksperymentalnych materiałów, mających zastosowanie w stomatologii oraz etiopatogenezą, diagnostyką i leczeniem zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego. Trzykrotny laureat różnych programów stypendialnych, które umożliwiły mu prowadzenie projektów naukowych w Niemczech. Praktyczne szkolenia podyplomowe z zakresu artykulacji, okluzji i szyn zwarciowych, odbywał w renomowanych ośrodkach w Austrii i Niemczech. W 2013 roku obronił pracę doktorską pt. „Zastosowanie żywicy światłoutwardzalnej oraz wybranych systemów artykulacyjnych w wykonawstwie stabilizacyjnych szyn zwarciowych”. W 2014, 2015 i 2017 roku otrzymał Nagrody Indywidualne I Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej. W 2015 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej. W 2016 roku ukończył zaawansowane szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu żucia na Uniwersytecie Kentucky w USA pod kierunkiem Jeffreya P. Okesona, DMD. Autor oraz współautor ponad 50 artykułów naukowych oraz 30 doniesień zjazdowych. Członek rad naukowych czasopism: British Journal of Medicine and Medical Research, Austin Journal of Musculoskeletal Disorders, Dentistry – Remedy Open Access, Applied Clinical Research, Clinical Trials and Regulatory Affairs oraz The Open Dentistry Journal. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie medycyny na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Właściwości innowacyjnych technologii materiałowych mających zastosowanie w rehabilitacji protetycznej zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego”. Od 2016 prowadzi autorskie kursy dla lekarzy stomatologów w zakresie zaburzeń skroniowo-żuchwowych, okluzji i systemów artykulacyjnych. W 2017 roku ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie diagnostyki chorób stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia zgodne z międzynarodowymi kryteriami diagnostycznymi dla zaburzeń skroniowo-żuchwowych (Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, DC/TMD) w San Francisco, USA oraz zdobył stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W 2018 roku odbył staże w Zakładzie Bólu Ustno-twarzowego Uniwersytetu w Tel Awiwie (Izrael) oraz w Klinice Bólu Ustno-twarzowego Uniwersytetu Kentucky (USA). Klinicznie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń skroniowo-żuchwowych, bólu ustno-twarzowego oraz stomatologicznej medycynie snu i kompleksowych protetycznych rekonstrukcjach uzębienia.

dr hab. Mieszko Więckiewicz
Date

4 stycznia 2019