Janina Słobodzian–Rakowska

Uzyskała tytuł magistra Rehabilitacji Ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w 1983r. W latach 1983 – 1999 kierowała zespołem fizjoterapeutów Działu Rehabilitacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. oraz Ośrodkiem dla Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, który od podstaw zorganizowała. Praca w oddziałach szpitala oraz z pacjentami ambulatoryjnymi była źródłem nauki i doświadczeń klinicznych, a także umiejętności organizacyjnych i kierowania zespołem terapeutów. Był to także okres poszukiwań własnej drogi zawodowej.
W 1999r. po rezygnacji z pracy w Publicznej Służbie Zdrowia była współzałożycielką i organizatorką własnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Provita” w Bolesławcu, którego podstawową formą działalności do tej pory są usługi fizjoterapeutyczne, specjalistyka lekarska oraz zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny. Od 1999 r. do chwili obecnej pełni nadzór merytoryczny w Zakładzie Fizjoterapii NZOZ „Provita” oraz prowadzi tam Gabinet Terapii Manualnej dla pacjentów z zaburzeniami czynności narządu ruchu. W latach 1999 – 2005 współpracowała ze Studium Fizjoterapii w Bolesławcu jako Nauczyciel Praktycznej Nauki Zawodu.
W 1997r. ukończyła kurs Terapii Manualnej dr. Andrzeja Rakowskiego i od tego czasu jest wykładowcą Specjalistycznych Podyplomowych Kursów Terapii Manualnej Holistycznej dla lekarzy i fizjoterapeutów. Od 2003r. wspólnie z dr. A. Rakowskim prowadzi Centrum Terapii Manualnej, kieruje pracą dydaktyczną, terapeutyczną oraz naukową. Wspólnie z dr. A. Rakowskim opracowała program kursu na temat psychogenności w narządzie ruchu. Na jego podstawie, od 1998r. prowadzi podyplomowe Kursy Terapii Edukacyjnej dla lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów. Na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym od 2010r. jest Nauczycielem Dyplomowanym Terapii Manualnej Holistycznej. Jest Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym oraz Członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
W 2000r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej – rehabilitacji w Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi. Promotorem pracy pod tytułem „Badania nad wydolnością kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego po terapii manualnej stosowanej w jego zespołach bólowych” był profesor Krystian Żołyński.
W 2009r. po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją uzyskała tytuł Specjalista w Dziedzinie Fizjoterapii.
W latach 2010 – 2013 pracowała na stanowisku adiunkta w AWF w Poznaniu, Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim.
Od 2008r. do chwili obecnej pełni rolę konsultanta medycznego tłumaczonych dla potrzeb członków PTTMH naukowych artykułów z dziedziny medycyny manualnej.
Interesuje się szczególnie zaburzeniami funkcji stóp, systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego, psychogennością w narządzie ruchu oraz profilaktyką i terapią narządu ruchu dzieci. Ukończyła szereg specjalistycznych kursów dotyczących zarówno wymienionych wyżej zagadnień, jak również wielu innych. Autorka wielu wystąpień, artykułów, warsztatów.
Spełniona matka dwojga dzieci – także fizjoterapeutów, szczęśliwa żona i terapeutka, wielbicielka literatury, żeglarstwa, tanga argentyńskiego.

dr Janina Słobodzian–Rakowska
Date

19 listopada 2019