Lekarz stomatolog, specjalista II° stomatologii dziecięcej i ortodoncji

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Stomatologii Akademii Medycznej w Krakowie. Przez 25 lat pracowała w nadzorze stomatologicznym, a przez kilka lat pełniła funkcję inspektora stomatologii NZOZ w Kielcach. Wykształciła liczną grupę lekarzy stomatologów będąc kierownikiem specjalizacji, bądź kierownikiem stażowym. Przez ostatnie lata pełni funkcję kierownika specjalizacji z ortodoncji w NZOZ Ortocentrum w Kielcach.

            Od 1994 roku uczestniczyła w licznych kursach w zakresie aparatów stałych, a od 2002 roku swoje zainteresowania ukierunkowała na dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych. Przeprowadziła w całej Polsce kilkadziesiąt teoretycznych i praktycznych szkoleń z dysfunkcji Układu Ruchowego Narządu Żucia z zastosowaniem łuku twarzowego i artykulatora Girrbacha. Jest autorką książki „ Diagnostyka i leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia w ujęciu holistycznym” w której zawarła całe swoje doświadczenie zawodowe oraz zdobytą wiedzę w tym zakresie. Książka ukazała się w 2013 roku nakładem Fundacji Rozwoju Protetyki Stomatologicznej w Krakowie. Opracowała własną szkołę diagnostyki i leczenia stawów skroniowo-żuchwowych.

Lek. ortod. Barbara Czerwińska-Niezabitowska
Date

28 grudnia 2018