Zagadnienia warsztatu pt.”Czujność onkologiczna w gabinecie
stomatologicznym-badanie kliniczne zewnątrzustne i wewnątrzustne”:

1. Wstęp-nowotwory:rodzaje,klasyfikacja,umiejscowienie.
2. Zmiany przednowotworowe i raki jamy ustnej.
3. Czynniki i grupy ryzyka raka jamy ustnej.
4. Ocena skuteczności badania klinicznego w wykrywaniu zmian patologicznych.
5. Badanie kliniczne zewnątrzustne.
6. Badanie regionalnych węzłów chłonnych i ich ocena.
7. Badanie kliniczne wewnątrzustne.
8. Opisywanie i dokumentowanie wykrytej zmiany patologicznej.
9. Schemat postępowania z wykrytą zmianą patologiczną.
10. Systemy skriningowe stosowane do wykrywania zmian patologicznych na
błonie śluzowej jamy ustnej.
11. Badanie kliniczne zewnątrzustne i wewnątrzustne-filmy.
12. Zajęcia praktyczne-badanie kliniczne zewnątrzustne i wewnątrzustne (
wykonują kursanci).
13. Zasady czujności onkologicznej.

Małgorzata Giezek-Kaczmarek
Date

19 listopada 2019