Lekarz medycyny, specjalista ortopeda i traumatolog;
doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie ortopedii dziecięcej.
Ukończył Akademię Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (obecne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) w 1985 roku.
Staż w V Szpitalu Wojskowym z Polikliniką w Krakowie, 1985-1986. Od 1 stycznia 1987 roku zatrudniony w Szpitalu Dziecięcym w Krakowie (obecnie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy).
Specjalizacja II stopnia z ortopedii i traumatologii w 1995 roku. Doktorat CMUJ w 1995 roku.
Habilitacja CMUJ w 2010 roku. Szkolenia zagraniczne:
Wrzesień 1994 – Grudzień 1994 ; staż organizowany przez Fundację PROJECT HOPE:
-The Children’s Hospital of Buffalo, Department of Orthopaedic
Surgery SUNY at Buffalo, USA (Prof. Robert Gillespie)
– Hospital for Sick Children, Division of Orthopaedics Toronto, Canada
Staż szkoleniowy w zakresie ortopedii onkologicznej: 2003, Marzec 10-22:
Orthopaedic Division, Tumor Team, Prof. Reiner Kotz, AKH Vienna.
Praca w charakterze konsultanta i utworzenie pododdziału ortopedii dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym – Al. Wasl Hospital, Dubai, UAE (2005-2006)
Zainteresowania zawodowe: Aspekty ortopedyczne w neurogennych chorobach (MPD, dystrofie mięśniowe, myelodysplazja).

Prof. dr hab. Jerzy Sułko
Date

29 grudnia 2018