• Prodziekan ds. studenckich – studia niestacjonarne 
    prof. dr hab. Roman Nowobilski
Prof. dr hab. Roman Nowobilski
Date

20 lutego 2019