Uzyskał tytuł doktora na Ernst Moritz Arndt University w Greifswaldzie w Niemczech. W 2004 roku otrzymał prestiżowe stypendium Fundacji Pierre’a Foucharda za osiągnięcia naukowe i sposób prowadzenia praktyki stomatologicznej. Po okresie intensywnych szkoleń w prywatnej praktyce dr. Diethera Reuscha w Westerburg w Niemczech dr Tadas Korzinskas został w 2009 roku najmłodszym dyplomowanym specjalistą w zakresie stomatologii estetycznej i funkcjonalnej Niemieckiego Towarzystwa Stomatologii Estetycznej (DGÄZ). W tym samym roku uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny stomatologii estetycznej, odtwórczej oraz zaburzeń czynnościowych stawu skroniowo-żuchwowego nadany przez European Dental Association (EDA). Jest aktywnym członkiem komisji certyfikacyjnej DGÄZ.

2009 rozpoczął specjalizację z chirurgii stomatologicznej na Oddziale Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem w Niemczech (Kierownik- Prof. Dr. mult. Robert Sader). Wspólnie z prof. dr. Constantinem Landesem założył ośrodek kompleksowego leczenia implantologicznego oraz przeprowadził szereg badan klinicznych uzyskując tytuł specjalisty z dziedziny chirurgii stomatologicznej.

W latach 2010-2011 – pracował jako główny specjalista stomatologii estetycznej, protetyki oraz zaburzeń czynnościowych stawu skroniowo-żuchwowego w prywatnej klinice stomatologicznej „Zahnkultur”

Od 2014 roku jest właścicielem prywatnej praktyki w Klaipedzie na Litwie. Kontynuuje karierę naukową, współpracując z Litewskim Uniwersytetem Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetem J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz z innymi międzynarodowymi ośrodkami naukowymi. Oprócz codziennej praktyki klinicznej dr Tadas Korzinskas prowadzi liczne wykłady na Litwie, w Rosji, Niemczech, we Włoszech, Polsce oraz w wielu innych krajach. W 2015 roku został wybrany na Prezydenta Litewskiego Towarzystwa Stomatologii Estetycznej i Czynnościowej.

dr Tadas Koržinskas
Date

2 stycznia 2019