III Konferencja CRANIA

„Konsensus w diagnostyce i  fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych”

XII Międzynarodowego Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej

III  Sympozjum Młodych Naukowców

28-29 Luty 2020 Krynica Zdrój –Hotel KRYNICA

Szanowni Państwo,

        Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w III Konferencji pt.” Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych”‚ połączonej z II Mistrzostwami Polski Lekarzy Stomatologów i Fizjoterapeutów w narciarstwie alpejskim, która odbędzie w Krynicy Zdroju w nastrojowym Hotelu Krynica w dniach od 28 do 29 lutego 2020 roku . Konferencja zorganizowana wraz z Sekcją Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej PTF .

Serdecznie zapraszamy również Zespoły Naukowe do aktywnego uczestnictwa w III Zachodniopomorskim Sympozjum Młodych Naukowców.   Prelegenci wprowadzą Państwa w najnowsze zagadnienia diagnostyki, leczenia oraz fizjoterapii w przypadkach bruksizmu, fizjoterapii w onkologii głowy, fizjoterapii po zabiegach ortognatycznych . Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i odbywa się z udziałem wybitnych wykładowców ekspertów w dziedzinie diagnostyki, leczenia, fizjoterapii Dysfunkcji Układu Czynnościowego Narządu Żucia. Wykłady będą miały charakter naukowy, z udziałem wielu uznanych ekspertów w dziedzinie fizjoterapii, medycyny i stomatologii, a warsztaty pozwolą usystematyzować zdobytą wiedzę.

        

        Konferencja będzie odbywać się pod Patronatem: 

 • Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 
 • Polskiego Towarzystwa  Leczenia Twarzy i Czaszki 
 • Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Serdecznie zapraszamy do Krynicy

Przewodniczące Komitetu Organizacyjnego:
dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
dr hab. Danuta Lietz-Kijak

Komitet Naukowy Konferencji

 • Prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński
 • Prof. dr hab. Tomasz Konopka
 • Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
 • Prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk
 • Prof. dr hab. Włodzisław Kuliński
 • Prof. dr hab. Teresa Sierpińska
 • Prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska
 • Prof. dr hab. Antoni Krzewski
 • Prof. dr hab. Jolanta Jaworek- UJ CM
 • Prof dr hab. n. med. Agata Czajka – Jakubowska
 • Prof  dr hab. n. med. Bogumiła Frączak 
 • Prof. dr hab. Marta Makara –Studzińska- UJ CM
 • Prof. dr hab. Tadeusz S. Gaździk – UJ CM
 • Dr hab. Małgorzata Pihut prof. UJ
 • Dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk prof. UJ
 • Prof. dr hab. Roman Nowobilski UJ CM
 • Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
 • Dr hab. Jolanta Loster
 • Dr hab. Aneta Wieczorek
 • Dr hab. n. med. Agata Niewczas
 • Dr hab. Danuta Lietz-Kijak
 • Dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. nadzw. AWF
 • Dr hab. Mariusz Pryliński prof. nadzw. UMP
 • Dr hab. Dawid Larysz prof. IO- Warszawa, IO
 • Dr n. med. Krzysztof Dowgierd – Olsztyn, WSSD
 • Dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
 • Dr Maciej Żarow
 • Dr n. med. Witold Jurczyński

Komitet Organizacyjny  

 • dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka- Przewodnicząca
 • mgr Grzegorz Frankowski
 • mgr Joanna Byra
 • mgr Justyna Szczęśniak
 • mgr Kinga Słojewska
 • mgr Łukasz Świerczyński
 • mgr Dominika Kościelecka
 • mgr Natalia Madej
 • mgr Dominika Kurda
 • mgr Wioletta Plewa
 • lek. dent. Zofia Loster
 • lek. dent. Marta Penno
 • Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii i Neurorehabilitacji