Prof. dr  hab. n med. Jolanta Jaworek – lekarz, specjalista reumatolog, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jest kierownikiem Zakładu Fizjologii Medycznej Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Jest autorem i współautorem ponad 200 prac badawczych, licznych prac poglądowych (indeks  Hirscha – 29, łączny IF –258,2 (cytowania – 2270). Jej badania naukowe dotyczą fizjologii i patologii układu trawiennego, oraz  fizjoterapii w chorobach układu ruchu. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (m.in. z University San Antonio, TX, USA, University Erlangen-Nurenberg, Germany, University Goteborg, Sweden). Jest autorką podręcznika Podstawy Fizjologii Medycznej, licznych rozdziałów w podręcznikach i książkach polskich i zagranicznych.  Prof. Jaworek jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich (m.in. Polskie Towarzystwa: Fizjologiczne, Reumatologiczne, Gastroenterologiczne) i zagranicznych (m.in. Int. Ass. of Pancreatology, European Pancreatic Club). Od wielu lat jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, a od 3 lat pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego Oddziału Krakowskiego.  Profesor otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia państwowe, w tym medal KEN, oraz kilkakrotnie nagrody PAN i indywidualną nagrodę Ministra Zdrowia (2005). W roku 2013 została wyróżniona nagrodą JM Rektora UJ – Pro Arte Docendi, za mistrzostwo w przekazywaniu wiedzy. W latach 1996-2012 była  Prodziekanem, a następnie Dziekanem  Wydziału Nauk o Zdrowiu. Jest członkiem Senatu UJ, pracowała jako członek licznych komisji senackich. Była promotorem 13 zakończonych przewodów doktorskich (6 z wyróżnieniem), a obecnie jest opiekunem kolejnych 6 doktorantów. Była recenzentem w 14 przewodach doktorskich oraz 5 habilitacyjnych oraz 4 profesorskich. Kilkakrotnie służyła jako recenzent Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych w sprawach nadawania uprawnień.

Prof. dr hab. n med. Jolanta Jaworek
Date

30 stycznia 2020

Client

Prof. dr hab. n med. Jolanta Jaworek