Publikacja prac

Przygotowanie pracy do druku

Autorzy prezentujący prace na Konferencji mają możliwość opublikowania pracy w recenzowanym czasopiśmie: Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue ( punktacja MNiSW : 11 punktów)

opłata  za publikację: 350,00 PLN

Praca winna zawierać do 10-12 stron maszynopisu  (łącznie z tabelami i rycinami) w języku polskim i powinna być przygotowana do druku wg zasad przedstawionych na stronie:
www.pzpr.eu

Informujemy że istnieje możliwość publikacji streszczeń w doniesieniach zjazdowych

Termin nadsyłania streszczeń do dnia 15.01.2020 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się obok wraz z załączeniem streszczenia.

Wytyczne dotyczące streszczeń:

  • w języku polskim lub angielskim
  • w objętości 250 słów
  • czcionka – Times New Roman
  • interlinia – 1,5
  • w układzie: (tytuł [WIELKIE LITERY] 14 pkt., BOLD, autorzy [12 pkt],  nazwa jednostki [12 pkt.]

TEKST STRESZCZENIA:

Wprowadzenie:

Cel pracy:

Materiał i metody:

Wyniki badań:

Wnioski:

Bibliografia:

PLAKATY:

  • wymiar plakatu 100-120 x 70-90 cm

Plakat powinien zawierać:

a) Praca badawcza:

Imiona i nazwiska autorów oraz afiliację,

Tytuł pracy,

Wstęp,

Cel pracy,

Materiały i metody,

Wyniki,

Wnioski,

Piśmiennictwo

b) Prace poglądowe/ Studium przypadku:

Imiona i nazwiska autorów oraz afiliację,

Tytuł pracy,

Wstęp,

Cel pracy,

Metody

Omówienie (treść pracy),

Podsumowanie,

Piśmiennictwo

 

Zgłaszanie Pracy